Skredet i Gjerdrum:

Ville ha 500 boliger: - Stoppet alt

Småbarnsfamilier som vil flytte ut av Oslo er høyt på ønskelista i Gjerdrum kommunes ambisiøse plan for framtidig vekst. Nå må alt vurderes på nytt.

TILBAKE: - Det er helt åpenbart at kommunen må ta et skritt tilbake og se på framtidige byggeplaner på nytt, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen. Foto: Frank Karlsen
TILBAKE: - Det er helt åpenbart at kommunen må ta et skritt tilbake og se på framtidige byggeplaner på nytt, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen. Foto: Frank Karlsen Vis mer
Publisert

Drøyt 6000 mennesker bor i den skredrammede kommunen sør for Gardermoen og nord for Oslo. Målet er en årlig vekst på 2,5 prosent hvert år fram til 2032.

Sju av ti nye innbyggere er ønsket til Ask, sentrumsbygda som ble så brutalt rammet av det omfattende leirskredet natt til onsdag 30. desember.

I arealdelen for kommuneplanen skisseres det muligheter for rundt 700 nye boliger i Ask. Bare de neste tre til fire åra er det anslått en vekst på rundt 500 boliger. Slik blir det neppe.

MISTET BARNDOMSHJEMMET: Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen, forteller om da han mistet barndomshjemmet i et skred i 2012. Video: Øystein Sæthre. Reporter: Øystein Andersen Vis mer

- Dette påvirker jo i aller høyeste grad dette arbeidet. Vi har stoppet alt nå. Nå må vi områ oss og se alt an, sier ordfører Anders Østensen til Dagbladet.

Barnefamilier ønskes

De siste månedene av fjoråret sto én sak sentralt på kommunens dagsorden, nemlig å sørge for en befolkningsvekst med «en mer mangfoldig alderssammensetning av beboere i Ask sentrum», slik det heter i et politisk vedtak fra 6. oktober.

SLO ALARM: Hydrolog Steinar Myrabø slo alarm og mente utbyggingen i Gjerdrum burde stanses, bildene hans viser hvorfor. Bilder: Steinar Myrabø Vis mer

Helt konkret er det unge småbarnsfamilier Gjerdrum kommune ønsker seg flere av.

For å oppnå dette, har Gjerdrum søkt bistand fra Multiconsult.

Konsulentene har ifølge dokumenter Dagbladet har fått tilgang til, foreslått en strategi som tar utgangspunkt i at unge mennesker flytter til Oslo for utdanning og arbeid, og deretter hjem igjen ved etablering av familie.

Golf og hjemflyttere

Konsulentene ønsker også å gjennomføre en «SWOT-analyse» - eller på norsk - en gjennomgang av styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Analysen skal deretter legges til grunn for samtaler med personer som anses som potensielle tilflyttere. Konsulentene peker på tre prioriterte målgrupper:

  • Personer som har vokst opp i Gjerdrum, men flyttet til Oslo for studier eller jobb. Nå har de stiftet familie, og vurderer å flytte ut av Oslo i løpet av få år.
  • Personer som interesserer seg for ett eller flere av tilbudene i kommunen, for eksempel golf, langrenn eller mulighetene for å dyrke egen mat og ha husdyr.
  • Personer som har interesse for andre sterke sider i Ask som avdekkes gjennom prosessen.
GJERDRUM: Se de nye bildene fra rasområdet i Gjerdrum. Video: NTB Vis mer

Deretter skal det meisles ut en strategi for å tiltrekke barnefamilier til Ask - inkludert «en strategi for å bygge en merkevare for Ask sentrum».

En «bymessig gateutforming» som «kan skape urbane kvaliteter som møtesteder, et visst handelstilbud og fritidsaktiviteter, som er attraktivt for familier med bakgrunn i Oslo» trekkes fram som et av grepene.

- Helt åpenbart

Dagbladet har tidligere omtalt at både fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opprinnelig la ned innsigelser mot planlagte byggeprosjekter i nærheten det skredrammede boligfeltet, men at disse seinere ble trukket.

Store deler av grunnen i området består av leire og kvikkleire.

- Vi vil ikke skape inntrykk av at det er livsfarlig å på på leire, for det er det ikke. Men det kan jo hende at grunnforhold vil bli vurdert strengere i framtida, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen. Foto: Henning Lillegård
- Vi vil ikke skape inntrykk av at det er livsfarlig å på på leire, for det er det ikke. Men det kan jo hende at grunnforhold vil bli vurdert strengere i framtida, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen. Foto: Henning Lillegård Vis mer

Nå må planarbeidet og vekststrategiene vurderes på nytt, medgir Østensen overfor Dagbladet:

- Det er helt åpenbart. Men vi vil heller ikke skape et inntrykk av at det er livsfarlig å bo på leire, for det er ikke. Så kan det hende at grunnforhold er en faktor som vil bli vurdert enda strengere når det gjelder framtidige byggeprosjekter. Det skal uansett ikke Gjerdrum gjøre alene - her må både NVE, NGI og andre myndigheter gjøre sine vurderinger, sier Gjerdrum-ordføreren.

Vekstregion

Østensen minner om at hele Romerike-området har vært en vekstregion siden Gardermoen ble etablert.

- Å planlegge for framtidig vekst er noe alle kommuner gjør i denne regionen. Det er jo ikke noe vi gjør bare fordi vi vil det. Det er en del av samfunnsoppdraget, fordi folk vil bo i denne regionen, sier han til Dagbladet.

- Framover blir det kanskje vanskeligere å investere i boligprosjekter i Gjerdrum kommune?

- Det har jeg ikke noe spesielt forhold til. Men det er åpenbart at mange vil ha følelser knyttet til å bo her som er annerledes nå. Det skal de få lov til, det er helt naturlig. Dette har vært en fryktelig dramatisk hendelse. Å gjenvinne tryggheten vil sikkert være en lang og krevende vei for mange.

I hovedsak et krav

Dagens boligstruktur i Gjerdrum består av 70 prosent eneboliger og 30 prosent leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse.

Ifølge kommuneplanen er målet framover er å bygge 50 prosent leiligheter, 40 prosent rekkehus og 10 prosent eneboliger.

Risikoen for skred er omtalt med tre setninger i kommuneplanens arealdel:

«Kommunen har utarbeidet et eget plankart for sikrings- og faresoner. I hovedsak viser dette alle områder under marin grense (hav- og fjordavsetninger) eller områder hvor det er registrert skredhendelser eller steinsprang. Innenfor denne sonen vil det i hovedsak være krav om geoteknisk undersøkelse», heter det i dokumentet.

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer