Last ned Børsen-appen

Annonse

Børsenstudio

Luftrom i Spania stengt på grunn av kinesisk bærerakett

Luftrommet over de spanske byene Barcelona, Tarragona, Reus og Ibiza er stengt. Årsaken er at den kinesiske bæreraketten «Long March 5B» er på vei inn i atmosfæren på en ukontrollert måte, melder den spanske kanalen RTVE.

Flyovervåkingssider viser tomt luftrom over store deler av Spania.

Den kinesiske bæreraketten har fraktet en modul ut til romstasjonen Mengtian, og rutinemessig blitt koblet fra. Vanligvis faller disse ned igjen i atmosfæren på en kontrollert måte, slik at de enten brenner opp eller faller ned på et forhåndsbestemt sted, men i dette tilfellet har altså noe gått galt.

Bæreraketten, som nå klassifiseres som «romsøppel», veier over 21 tonn, ifølge Space.com. Den ble onsdag fotografert av en australsk satellitt på sin sakte ferd tilbake til jorda.

Annonse
Kraftig trafikkøkning
Foto: Terje Pedersen / NTB

Kraftig trafikkøkning

2,2 millioner passasjerer reiste med SAS i mai. Det er en økning på 19 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

- Vi er glad for å se at etterspørselen etter reiser fortsetter å øke, sier konsernsjef Anko van der Werff.

SAS' kapasitet økte med 17 prosent og kabinfaktoren var 77 prosent, en forbedring på nesten 6 prosentpoeng fra mai i fjor.

Konsernsjefen benytter også anledningen til å gripe fatt i problemene ved Danmarks hovedflyplass Kastrup, der mangel på flygeledere har skapt kaotiske tilstander i flytrafikken.

- I løpet av de siste månedene har kapasitetsproblemer knyttet til flygelederne i København forårsaket betydelige problem for flyselskap, flyplasser og ikke minst våre passasjerer. Vi forventer at alle parter tar sitt ansvar og passer på at våre passasjerer kan reise hvor og når de vil i sommer, sier van der Werff, og legger til:

- Vil kommer til å kreve erstatning for de kostnadene som forstyrrelsene har forårsaket.

Annonse
Truer med å droppe kornavtale
Foto: AP / NTB

Truer med å droppe kornavtale

Russland anklager Ukraina for å ha sprengt en rørledning for ammoniakk og truer med å trekke seg fra avtalen om eksport av ukrainsk korn.

En talsperson for det russiske forsvarsdepartementet kalte onsdag eksplosjonen et «slag mot kornavtalen» og hevdet at «et ukrainsk rekognoserings- og sabotasjeteam» sto bak.

Eksplosjonen skjedde mandag kveld i landsbyen Masiutivka i ukrainske Kharkiv. Rørledningen forbinder den russiske byen Togliatti med ukrainske Odesa ved Svartehavet og frakter ammoniakk, som er basisen for moderne gjødselproduksjon.

De siste månedene har Russland flere ganger presset på for at en gjenåpning av rørledningen skal inngå som en del av avtalen som sikrer korneksport fra Ukraina.

Annonse
Advarer: - Kan rammes hardt
Foto: Lars E. Bones / Dagbladet

Advarer: - Kan rammes hardt

Finanstilsynet advarer om at norske banker «kan rammes hardt» i ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, skriver de i sin halvårlige oppdatering.

I et stresscenario har de lagt til grunn at inflasjonen og styrings- og markedsrentene internasjonalt øker ytterligere, at verdenshandelen og produksjon av varer og tjenester faller, og at arbeidsledigheten stiger.

Dette vil føre til at flere banker vil få en vesentlig lavere kapitaldekning.

- Den store økonomiske og finansielle usikkerheten tilsier at norske banker søker å oppfylle regulatoriske krav med god margin. Finanstilsynet forventer at norske banker utviser forsiktighet i utbyttebetalinger og eventuelle tilbakekjøp av egne aksjer, sier direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud.

Finanstilsynet har også sett på næringseiendom, der prisene de siste åra har økt markant. Norske banker har store utlån til næringseiendomsselskaper, og Finanstilsynets analyse viser at disse vil rammes hardt av renteøkninger, lavere leieinntekter og reduserte eiendomsverdier.

- Kraftig renteoppgang og økte risikopremier kan føre til et betydelig prisfall på næringseiendom og økt kredittrisiko for bankene. Det er mye gjeld i næringseiendomsselskapene som forfaller de neste årene, og refinansieringsrisikoen er betydelig, sier Kongsrud.

Finanstilsynet understreker at det er «stor usikkerhet om utviklingen i realøkonomien og finansmarkedene framover, både i Norge og internasjonalt».

- Selv om gjeldsbelastningen er litt redusert, rentebelsastning økt kraftig.

Finanstilsynet sier også at rentebelastningen for husholdningene vil øke til nivåer man bare har sett i korte perioder de siste 25 åra.

- Selv med en rente som ikke er spesielt høy i historisk perspektiv, vil mange husholdninger få vesentlig redusert kjøpekraft, sier Kongsrud.

Oppdateres

Annonse