BørsenForsiden av Børsen

Last ned Børsen-appen

Annonse

Børsenstudio

Forbrukertilsynet politianmelder Tinde Energi

Tinde Energi anmeldes for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri, ifølge en pressemelding fra tilsynet onsdag.

I desember varslet Forbrukertilsynet overtredelsesgebyr mot Tinde Energi AS for brudd på markedsføringsloven. Etter grundige undersøkelser har tilsynet nå politianmeldt selskapet for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri, skriver de i meldingen.

- Som forvaltningsorgan har Forbrukertilsynet en plikt til å samordne eventuell sanksjonsbruk med politiet i saker hvor vi har grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart. Vi har på bakgrunn av det vi har avdekket i saken derfor politianmeldt selskapet og dets styreleder og daglige leder, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Politianmeldelsen kommer to måneder etter at Forbrukertilsynet varslet en bot på tre millioner kroner mot selskapet, samt et gebyr på 400 000 kroner mot eieren Raymond Henriksen.

Annonse

Trump får ikke utsette

Donald Trump fikk ikke medhold i retten om å utsette betaling av boten på 454 millioner dollar han fikk i en bedragerisak i New York.

Dommeren gikk imidlertid med på å utsette iverksettelsen av forbudet mot å drive forretninger i New York og ta opp lån i New York-banker som han ble ilagt i dommen for to uker siden.

Trump sa onsdag at han ikke kunne betale boten nå, men tilbød seg å betale et foreløpig forskudd på 100 millioner dollar.

(NTB)

Les hele saken

Kan ikke betale

The Body Shop konkurs i Danmark
Foto: REUTERS/Isabel Infantes

The Body Shop konkurs i Danmark

Kosmetikkjeden The Body Shop er konkurs i Danmark, skriver avisen BT. 15 butikker legges ned.

De ansatte blir oppsagt, ifølge avisen. Det er snakk om rundt 90 personer.

Advokat Anders Hoffmann Køningsfeldt, som er utpekt til bobestyrer, sier at The Body Shop i Storbritannia også er i en konkursprosess.

Sky News meldte for to uker siden at selskapet var satt under administrasjon, og at framtiden var uviss for 2000 ansatte og 100 butikker i landet.

- Dette er avledet av at de har gått konkurs i Storbritannia, sier Køningsfeldt om den danske konkursen.

(NTB)

Annonse
Trump kan ikke betale hele boten, tilbyr 100 millioner
Foto: AP / NTB

Trump kan ikke betale hele boten, tilbyr 100 millioner

Donald Trump hevder han ikke er i stand til å betale hele boten på 454 millioner dollar han er ilagt, og tilbyr en foreløpig betaling på 100 millioner.

Trump har anket dommen i New York tidligere i februar da han ble dømt til å betale gigantboten og ble fratatt retten til å drive forretninger og søke lån i New York i tre år.

Ifølge dommen hadde Trump overdrevet verdien av sine eiendommer for å bedre låne- og forsikringsvilkår.

Han fikk en bot på 355 millioner dollar, som med renter har vokst til 454 millioner dollar (4,8 milliarder kroner). Rentene øker med 112 000 dollar per dag.

Trump kaller bedragerisaken en farse og beløpet han må betale, fullstendig overdrevet. Advokatene hans hevder at forbudet mot å drive forretninger og ta opp lån gjør det umulig å betale hele boten.

(NTB)

Stoppet søknad: Slår tilbake
Foto: Reuters / NTB

Stoppet søknad: Slår tilbake

Ikea fikk i 2013 grønt lys for å bygge et varehus i Vestby sentrum. Da den svenske møbelkjeden nylig sendte inn byggesøknad til Kommunal- og distriktsdepartementet fikk de imidlertid avslag.

Dette forsøkte Vestby kommune å klage på, men fikk nei av av departementet. Nå har kommunen sendt ut en pressemelding hvor de mener at vedtaket om å stoppe Ikeas byggesøknad var ulovlig.

«Normalt kan et avvisningsvedtak påklages. I denne saken kan et avvisningsvedtak ikke påklages. Vestby kommune har derfor valgt å be om en omgjøring av departementets avvisningsvedtak. Kommunen nener avvisningsvedtaket er ugyldig, at kommunen har klagerett og det også foreligger mangler ved vedtaket som gjør det ugyldig», står det i pressemeldingen.

Kommunen sier også at flere dokumenter i saken holdes hemmelige, og at de har klaget på avslag på innsynsforespørsler. Klagen har ifølge kommunen ikke blitt behandlet etter fire måneder.

«Blir vedtaket stående vil det signalisere en ny praksis hvor det tilsynelatende ikke er noen
grenser for når regjeringen vil griper inn i kommunal planlegging».

- Her er det ikke mye lokalt selvstyre igjen. Vestby kommune
ønsker å legge forholdende til rette for næringslivet, utvikle Vestby sentrum og ta vare på matjord. Vi har fulgt alle spilleregler. Departementet har selv vedtatt utbyggingen på Ikea-jordet. Nå bruker departementet alle prokuratorknep de finner for å stoppe Ikea og legge hindringer i utviklingen av
Vestby sentrum» sier ordfører Tom Anders Ludvigsen i pressemeldingen.

Annonse