Last ned Børsen-appen

Annonse

Børsenstudio

Ukraina klager naboland inn for WTO over kornforbud
Julia Svyrydenko, Ukrainas første visestatsminister. Foto: NTB

Ukraina klager naboland inn for WTO over kornforbud

Ukraina klager Polen, Slovakia og Ungarn inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO) over landenes forbud mot import av korn og andre matvarer fra Ukraina.
Ukraina anser den type restriksjoner som brudd på EU-landenes internasjonale forpliktelser, sier Julia Svyrydenko, Ukrainas første visestatsminister.

- For oss er det kritisk viktig å kunne vise til at individuelle EU-stater ikke kan forby import av ukrainske varer. Derfor har vi levert klage til WTO, sier hun i en uttalelse mandag.

- Samtidig håper vi at disse statene vil oppheve restriksjonene slik at det ikke blir nødvendig for oss å avgjøre forholdet mellom oss i domstolene over en lengre periode. Vi trenger solidaritet fra dem og å beskytte bøndenes interesser, legger hun til.

De tre landenes importforbud er ment å beskytte bønder ved å holde kornprisene stabile. Etter at kornavtalen med Russland gikk i vasken, må ukrainske landbruksprodukter fraktes gjennom andre europeiske land. Mange frykter for at det kan ødelegge kornmarkedet lokalt.

Polen sier mandag at de vil opprettholde importforbudet selv om saken nå trekkes inn for WTO.

(NTB)

Annonse
Ber om skriftlig redegjørelse
Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet

Ber om skriftlig redegjørelse

Tirsdag ettermiddag sitter Stortinget kontrollkomité for å avgjøre hvordan Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes må svare på aksjehandlene og hennes habilitet.

De ber om skriftlig redegjørelse i saken, hvor Solberg orienterer om de habnilitetsbrudd hun har beskrevet for offentligheten.

- Vi har besluttet å sende brev til regjeringen og Solberg, sier leder av kontrollkomitéen, Peter Frølich, til Børsen.

Tidligere tirsdag uttalte Finnes’ advokat, Thomas Skjelbred, at de ikke ville gi en liste over aksjehandelene som inkluderer kurser og klokkeslett.

Kontrollkomitéen sender også brev til statsministerens kontor, hvor de ber om rutinene som eksisterte da Solberg var statsminister, og hvilke vurderigner som ble gjort rundt hennes habilitet.

-Vi ber om at Erna Solbergs skriftlige redegjørelse gjør rede for omfanget av mulige habilitetsbrudd, sier saksordfører i komitéen, Grunde Almeland (V), til Børsen.

De kan likevel ikke gi Solberg en svarfrist, fordi de formelt ikke kan kreve svar fra henne når hun ikke er statsråd.

Apple-oppdatering begrenset til Frankrike
Foto: Shutterstock / NTB

Apple-oppdatering begrenset til Frankrike

Apple har lovet å innføre en programvareoppdatering på Iphone 12 for å rette opp i strålingsnivået, etter strenge krav fra franske myndigheter.

Tirsdag sier imidlertid belgiske myndigheter til Reuters at oppdateringen er begrenset til Frankrike, til tross for at de også har etterlyst den.

Tirsdag 12. september ble det kjent at Iphone 12 trekkes fra det franske markedet, etter at myndighetene utførte tester som skal ha vist for høye strålingsnivåer fra telefonen.

Jean-Noël Barrot, minister for digitalisering og telekommunikasjon, opplyste den gang at Apple måtte innføre en programvareoppdatering for å rette opp problemet. Om ikke truet han med å tilbakekalle alle Iphone 12 som er i omløp.

Les hele saken

Annonse

Kontrollkomiteen trenger ikke hele aksjelisten, sier Finnes' advokat til VG

Advokaten til Sindre Finnes, Thomas Skjelbred, sier i en uttalelse til VG at han ikke vil gi en fullstendig aksjeliste til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Han mener det er tilstrekkelig å vite datoer og hvilke selskaper det gjelder.

- Etter mitt syn vil det da være tilstrekkelig å opplyse om hvilke selskaper Finnes har handlet aksjer i og på hvilke tidspunkter. Det vil gi tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for komiteen til å vurdere Erna Solbergs habilitet i enkeltsaker, og jeg mener komiteen må begrense seg i hva de ber Finnes – som privatperson – skal offentliggjøre for allmennheten, skriver Skjelbred til VG.

Både kontrollkomiteen, politikere og pressen har etterlyst en komplett aksjeliste - som inkluderer tidspunkter og priser.

Børsen har tirsdag spurt Finnes via Skjelbred om det er gjort noen nye vurderinger knyttet til å offentliggjøre en komplett liste, foreløpig uten å få svar.

Huitfeldt: Nærmest umulig å få oversikt
Foto: AP / NTB

Huitfeldt: Nærmest umulig å få oversikt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har tatt del i en betydelig mengde avgjørelser hvor det kan ha vært stilt spørsmål ved hennes habilitet.

Det fremgår i et brev som gir svar på flere oppfølgingsspørsmål kontrollkomiteen sendte til flere statsråder i regjeringen 14. september angående habilitetssakene.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ha møte tirsdag ettermiddag for å diskutere hva de skal gjøre videre i sakene.

Komiteen har stilt Huitfeldt tre oppfølgingsspørsmål om hvordan hun vurderte og håndterte sin habilitet fra sak til sak. Blant annet vil komiteen vite hvilke råd hun fikk knyttet til ektemannens aksjeposisjoner og ber om en liste over hvilke beslutningen utenriksministeren har vært involvert i hvor hun nå mener hun var inhabil.

Komiteen stiller også spørsmål ved hvorfor ikke statsråden gjorde seg kjent med aksjeinnehavet til ektemannen, når det gjennom en årrekke har vært praksis i UD at statsråden rapporterer om aksjeinnehav ved tiltredelse og senere ved endringer i, samt reglene i Håndbok for politisk ledelse.

I svarbrevet oppgir Huitfeldt at man i så fall måtte gjennomgå «en betydelig mengde avgjørelser», hvorav de hvor det kan ha vært stilt spørsmål ved hennes habilitet.

- Jeg registrerer at Huitfeldt ikke vil levere en fullstendig liste over sakene hun kan ha vært inhabil i. Det må vi vurdere hvordan vi skal forholde oss til, sier saksordfører Grunde Almeland til NTB.

(NTB)

Annonse