Last ned Børsen-appen

Annonse

Børsenstudio

Avviser ny liste

Sindre Finnes liste over aksjekjøp - som utgitt av Høyre - har vist seg å være ufullstendig.

Det har blant annet Nordeas investeringsdirektør Robert Næss påpekt overfor Børsen.

Det dreier seg om manglende samsvar mellom opplysninger på Finnes' liste og Aksjonærregisterets opplysninger om hvilke aksjer Finnes eide.

- Jeg har funnet 33 aksjer der det går opp, og 39 der det ikke går opp, sa Næss til Børsen torsdag.

I Høyres liste er det heller ikke oppgitt kjøps- og salgsbeløp på derivathandler hvor Finnes har satset på opp- eller nedgang for selskaper eller hele Oslo Børs.

Næss mener utelatelsen er uforståelig.

- Tar du en utskrift av disse handlene, får du med beløpet. Det er bevisst fjernet, hevdet Næss.

Børsen har fredag spurt Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen om Høyre vil komme med en fullstendig liste som viser alle transaksjonenes verdi.

Det avviser Høyre.

- Høyres anliggende i denne saken er Erna Solbergs habilitet. Hyppig, kortsiktig handel vil trolig uansett gjøre henne inhabil dersom hun har deltatt i behandling av saker som kan ha tilstrekkelig påvirkning på det aktuelle selskapet. Klokkeslett og nøyaktige beløper vil neppe påvirke dette, sier Husabø Fossen.

Pressesjefen viser til at det er Sindre Finnes som sitter på alle detaljene.

- Vi vil derfor ikke ta initiativ fra Høyres side til noen ny sammenstilling, og har hele tiden tatt høyde for, og informert om, at det kan være enkelte feil eller mangler i den som er gitt ut. All dokumentasjon som ble brukt til å sammenstille listen er returnert til Sindre Finnes, slik det også fremgår av tidslinjen vår. Spørsmål om detaljer knyttet til transaksjonene må derfor rettes til Sindre Finnes, sier Husabø Fossen.

I løpet av sitt intervjumaraton torsdag gjentok Høyre-leder Erna Solberg gjentatte ganger at det ville være helt umulig for henne å gå ut med en ufullstendig liste i forkant av valget.

- Vet du hva, jeg holder fast på at det å levere en komplett liste fra hele min tid som statsminister var helt nødvendig. Det ville vært en helt håpløs situasjon å fortelle dere i mediene at «her har dere en delvis liste». Det hadde bare skapt flere utfordringer enn det hadde løst, sa Solberg til Aftenposten torsdag.

Til NRK sa Solberg:

- Det ville ha vært en håpløs situasjon for meg å bare gi delvis informasjon. Alle journalister ville spurt - hva er det du skjuler? Derfor var jeg tydelig overfor Sindre: Alt må frem.

Avviser ny liste
Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

Les hele saken

- Stemmer ikke

Annonse

Avinor: - Anstrengt økonomisk situasjon

Avinor varslet en anstrengt økonomisk situasjon de neste årene da de tirsdag la fram resultatene for tredje kvartal i 2023.

– Samferdselsdepartementet fastsetter at den grunnleggende strukturen i selskapet skal bestå, men at de finansielle rammebetingelsene må styrkes. Det verdsetter Avinor. Samtidig forventer vi at den økonomiske situasjonen vil være anstrengt de nærmeste årene, også med de tiltakene som nå skisseres av eier, sier konsernsjef Abraham Foss.

Totalt reiste 37,2 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i løpet av de ni første månedene i 2023. Det er en økning på 12,2 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2022. Antallet flybevegelser økte med 2,9 prosent. Innenlands flybevegelser gikk ned med 0,2 prosent, mens utenlandske flybevegelser økte med 14,3 prosent.

Likevel er ikke trafikken tilbake på nivået før koronapandemien.

Sammenlignet med de ni første månedene i 2019 er totalt antall passasjerer 10,1 prosent lavere i 2023. Flybevegelser ligger totalt 7 prosent under 2019 for tilsvarende periode.

– Dette indikerer en svakere inntektsutvikling enn tidligere antatt, samtidig med en kostnadsbase som ikke i like stor grad varierer med inntektene, underregulerte lufthavnavgifter, endrede rammevilkår i form av bortfall av taxfreekvoter, og at det har tilkommet nye oppgaver med tilhørende kostnader. Avinor har dermed signalisert behov for en realøkning i avgifter for fortsatt å ha bærekraftige finansielle rammebetingelser, skriver selskapet.

(NTB)

Blemme for Norges Bank
Ida Wolden Bache. Foto: NTB

Blemme for Norges Bank

Tirsdag publiserte Norges Bank et foreløpig tallmateriale fra Regionalt nettverk ved en feil. Det bekrefter Norges Bank på egne nettsider.

- Tallene for forventet vekst fra den fjerde runden av Regionalt nettverk 2023 publiseres nå som følge av at vi i forbindelse med sentralbanksjefens foredrag Pengepolitikk i møte med et kostnadssjokk ved en feil publiserte deler av et foreløpig tallmateriale fra denne runden i plansjene til foredraget, heter det.

Nordea mener tallene viser at bedriftene venter lavere aktivitet framover.

- Det kan tyde på at omslaget i norsk økonomi vil komme tidligere enn sentralbanken ventet. Dagens tall peker isolert sett i retning av en uendret rente i desember, men vi mangler andre viktige datapunkt fra rapporten. Dermed kan vi ikke konkludere enda, skriver Nordea i en e-post til Børsen.

Tallsettet fra den fjerde runden av Regionalt nettverk skulle egentlig publiseres torsdag neste uke. I stedet vil det fullstendige tallsettet legges fram da.

Børsen har bedt Norges Bank om utdypende kommentarer. De viser til uttalelsen på nettsidene.

Annonse
Lokalbank ilagt milliongebyr
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lokalbank ilagt milliongebyr

Under et tilsyn i Askim & Spydeberg Sparebank ble det avdekket alvorlige mangler. Når har Finanstilsynet gitt banken et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner.

- Vi erkjenner at vi ikke hadde tilstrekkelige rutiner og etterlevelse på et viktig område på tidspunktet da tilsynet ble gjennomført. Askim & Spydeberg Sparebank aksepterer gebyret vi har fått og beklager de historiske manglene ved vår virksomhet, sier banksjef Emil Inversini til DN.

Da Finanstilsynet gjennomførte et tilsyn sommeren 2022, ble det ifølge tilsynsrapporten avdekket «alvorlige mangler» knyttet til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Finanstilsynet mener bankens risikovurderinger har vært mangelfulle og sviktet på flere punkter, og at dette har pågått over mange år.

«Finanstilsynet avdekket mangler i etterlevelsen ved samtlige stikkprøver. Gjennomgående var det mangler i risikoklassifiseringen av kundene, samt manglende dokumentert forståelse av eierskaps- og kontrollstruktur», står det i rapporten.

Banken har gjort en rekke endringer på toppnivå etter at tilsynet ble gjennomført. Blant annet er både styre, administrerende banksjef og viseadministrerende banksjef byttet ut, og det er ansatt ny leder for risk og compliance, og ny leder for anti-hvitvask og kredittkontroll.

(NTB)

Svensk tingrett: Gir Tesla medhold

Bilprodusenten Tesla har gått til søksmål mot den svenske staten og Postnord da selskapet ikke får tilgang på nye bilskilt, meldte svenske Dagens Industri tidligere mandag.

Bakgrunnen er regler fra myndighetsorganet Transportstyrelsen som hindrer Tesla tilgang til registreringsskilt til nye biler under den pågående streiken, skriver Dagens Industri.

Søksmålet, som er anlagt av det svenske datterselskapet TM Sweden, gjelder også postdistributøren Postnord.

Tidlig mandag kveld opplyser Transportstyrelsen til SVT at Tesla har fått medhold i Norrköpings tingsrätten, som har besluttet at Transportstyrelsen må levere ut Teslas registreringsskilt.

(Børsen/NTB)

Annonse