Last ned Børsen-appen

Annonse

Børsenstudio

Reuters: Vil forby privat finansiering av kullkraft
Foto: Brendan Smialowski / Pool Photo via AP / NTB

Reuters: Vil forby privat finansiering av kullkraft

USA og Frankrike vil forby privat finansiering av kullkraft, skriver Reuters.

Forslaget vil fremmes under FNs klimakonferanse seinere denne månedene.

Det er ventet at forslaget vil få svært dårlig mottakelse av India og Kina, som er motstandere av ethvert forsøk på å blokkere bygging av kullkraftverk.

Frankrike skal ha informert India om planen, som har fått navnet «New Coal Exclusion Policy», tidligere denne måneden, ifølge indiske tjenestemenn.

Fra Frankrikes side skal planen om å stanse privat finansiering av kullkraftverk være en topprioritet for Frankrikes president Emmanuel Macron, som håper dette er en mulighet til å framskynde tiltak for å begrense global oppvarming.

USA, EU og Canada har forsøkt å få på plass et rammeverk for utfasingen av kull, som de ser på som «trussel nummer én» mot klimamålene.

Rick Duke, spesialrepresentant til FN på klimaforandringer, kommenterer ikke kullforslaget direkte, men sier de ønsker å presse på for at alle land skal jobbe mot en overgang til ren energi.

- Land må slutte å grave et dypere hull ved å bygge nye kullkraftverk med uforminsket styrke, for det er beklageligvis rundt 500 gigawatt med nye kullkraftverk planlagt globalt, og IPCC og Det internasjonale energibyrået har vært ganske klare på at vi må stoppe med det nå, sier Duke.

Indias motvilje mot å gå med på et slikt forslag må ses i lys av at omtrent 73 prosent av elektrisiteten som konsumeres i India er produsert ved hjelp av kull.

Annonse

Avinor: - Anstrengt økonomisk situasjon

Avinor varslet en anstrengt økonomisk situasjon de neste årene da de tirsdag la fram resultatene for tredje kvartal i 2023.

– Samferdselsdepartementet fastsetter at den grunnleggende strukturen i selskapet skal bestå, men at de finansielle rammebetingelsene må styrkes. Det verdsetter Avinor. Samtidig forventer vi at den økonomiske situasjonen vil være anstrengt de nærmeste årene, også med de tiltakene som nå skisseres av eier, sier konsernsjef Abraham Foss.

Totalt reiste 37,2 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i løpet av de ni første månedene i 2023. Det er en økning på 12,2 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2022. Antallet flybevegelser økte med 2,9 prosent. Innenlands flybevegelser gikk ned med 0,2 prosent, mens utenlandske flybevegelser økte med 14,3 prosent.

Likevel er ikke trafikken tilbake på nivået før koronapandemien.

Sammenlignet med de ni første månedene i 2019 er totalt antall passasjerer 10,1 prosent lavere i 2023. Flybevegelser ligger totalt 7 prosent under 2019 for tilsvarende periode.

– Dette indikerer en svakere inntektsutvikling enn tidligere antatt, samtidig med en kostnadsbase som ikke i like stor grad varierer med inntektene, underregulerte lufthavnavgifter, endrede rammevilkår i form av bortfall av taxfreekvoter, og at det har tilkommet nye oppgaver med tilhørende kostnader. Avinor har dermed signalisert behov for en realøkning i avgifter for fortsatt å ha bærekraftige finansielle rammebetingelser, skriver selskapet.

(NTB)

Blemme for Norges Bank
Ida Wolden Bache. Foto: NTB

Blemme for Norges Bank

Tirsdag publiserte Norges Bank et foreløpig tallmateriale fra Regionalt nettverk ved en feil. Det bekrefter Norges Bank på egne nettsider.

- Tallene for forventet vekst fra den fjerde runden av Regionalt nettverk 2023 publiseres nå som følge av at vi i forbindelse med sentralbanksjefens foredrag Pengepolitikk i møte med et kostnadssjokk ved en feil publiserte deler av et foreløpig tallmateriale fra denne runden i plansjene til foredraget, heter det.

Nordea mener tallene viser at bedriftene venter lavere aktivitet framover.

- Det kan tyde på at omslaget i norsk økonomi vil komme tidligere enn sentralbanken ventet. Dagens tall peker isolert sett i retning av en uendret rente i desember, men vi mangler andre viktige datapunkt fra rapporten. Dermed kan vi ikke konkludere enda, skriver Nordea i en e-post til Børsen.

Tallsettet fra den fjerde runden av Regionalt nettverk skulle egentlig publiseres torsdag neste uke. I stedet vil det fullstendige tallsettet legges fram da.

Børsen har bedt Norges Bank om utdypende kommentarer. De viser til uttalelsen på nettsidene.

Annonse
Lokalbank ilagt milliongebyr
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lokalbank ilagt milliongebyr

Under et tilsyn i Askim & Spydeberg Sparebank ble det avdekket alvorlige mangler. Når har Finanstilsynet gitt banken et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner.

- Vi erkjenner at vi ikke hadde tilstrekkelige rutiner og etterlevelse på et viktig område på tidspunktet da tilsynet ble gjennomført. Askim & Spydeberg Sparebank aksepterer gebyret vi har fått og beklager de historiske manglene ved vår virksomhet, sier banksjef Emil Inversini til DN.

Da Finanstilsynet gjennomførte et tilsyn sommeren 2022, ble det ifølge tilsynsrapporten avdekket «alvorlige mangler» knyttet til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Finanstilsynet mener bankens risikovurderinger har vært mangelfulle og sviktet på flere punkter, og at dette har pågått over mange år.

«Finanstilsynet avdekket mangler i etterlevelsen ved samtlige stikkprøver. Gjennomgående var det mangler i risikoklassifiseringen av kundene, samt manglende dokumentert forståelse av eierskaps- og kontrollstruktur», står det i rapporten.

Banken har gjort en rekke endringer på toppnivå etter at tilsynet ble gjennomført. Blant annet er både styre, administrerende banksjef og viseadministrerende banksjef byttet ut, og det er ansatt ny leder for risk og compliance, og ny leder for anti-hvitvask og kredittkontroll.

(NTB)

Svensk tingrett: Gir Tesla medhold

Bilprodusenten Tesla har gått til søksmål mot den svenske staten og Postnord da selskapet ikke får tilgang på nye bilskilt, meldte svenske Dagens Industri tidligere mandag.

Bakgrunnen er regler fra myndighetsorganet Transportstyrelsen som hindrer Tesla tilgang til registreringsskilt til nye biler under den pågående streiken, skriver Dagens Industri.

Søksmålet, som er anlagt av det svenske datterselskapet TM Sweden, gjelder også postdistributøren Postnord.

Tidlig mandag kveld opplyser Transportstyrelsen til SVT at Tesla har fått medhold i Norrköpings tingsrätten, som har besluttet at Transportstyrelsen må levere ut Teslas registreringsskilt.

(Børsen/NTB)

Annonse