Last ned Børsen-appen

Børsenstudio

Anette Beckhaug

1,3 millioner nye dagpengesøknader i USA:

Den siste uken er det kommet inn 1,3 millioner nye søknader om arbeidsledighetstrygd i USA. Det er omtrent like mange som uken før.

I tillegg kom det inn drøyt 900.000 søknader om utbetalinger under en midlertidig permitteringsordning for dem som er berørt av covid-19-pandemien.

Den samlede ledigheten gikk ned 0,3 prosentpoeng i uken som sluttet på nasjonaldagen 4. juli og er nå på 11,9 prosent.

(NTB)

Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
Studioet fortsetter under annonsen

Holder styringsrenten på null prosent:

Norges Bank holder styringsrenten på null prosent, melder NTB.

Regjeringen vil gi Norwegian støtte:

– Regjeringen er positiv til å bidra med penger til Norwegian, sier næringsminister Iselin Nybø.

For ei uke siden ble det kjent at Norwegian vil legge ned sine langdistanseruter, og i stedet helt og holdent satse på Norge, Norden og Europa.

Denne avgjørelsen tok selskapet i håp om å komme seg helskinnet gjennom coronapandemien, og de hadde samtidig et håp om at det ville kunne gi dem støtte fra regjeringen.

Den nye planen innebærer at Norwegian planlegger å ha 50 fly i drift i de omtalte markedene i 2021, noe som gradvis skal økes til 70 fly året etter.

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4 – 5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier Nybø i en pressemelding.

I pressemeldingen framgår det at dersom Norwegian lykkes med sin nye forretningsplan, vil regjeringen bidra med et hybridlån.

- Men det er en krevende prosess selskapet er i gang med, og Norwegian er blant annet avhengige av å få inn langsiktige og strategiske eiere. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, sier Nybø.

Regjeringen setter flere vilkår for å delta i rekonstruksjonen. Det gjelder blant annet:

- Selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner.
- Deltakelsen i hybridlån vil skje på markedsmessige vilkår
- Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammer selskapet har lagt fram.

Stortinget må også godkjenne en eventuell krisestøtte.

Forlenger skjenkestoppen:

Oslo viderefører skjenkestoppen, minst til 4. februar, sier byrådsleder Raymond Johansen under en pressekonferanse.

- Da Stortinget i går avviklet den nasjonale skjenkestoppen, var det rettet mot kommuner med lavt smittetrykk. Oslo er blant de kommunene med høyest smittetrykk, sier Johansen.

Han sier at han skjønner at det blir oppmerksomhet om tiltaket også i Oslo, men at for Oslo er det følgende som gjelder:

- Når vi åpner opp vil vi først prioritere barn og unge. Så skal vi åpne for skjenking når det går ytterligere ned, og det har jeg stor tro på at vi skal få til de kommende ukene.

Raymond Johansen viste så til nedslående oppslag i mediene denne uke.

- Tanker med øl kjøpt til julebordssesongen har gått ut på dato og har gått rett i avløpet. En pressa bransje må ta store tap, sier Johansen, og fortsetter:

- Vi har kommet med nødrop på vegne av en veldig viktig bransje i byen vår. Mange arbeidsplasser er i fare.

Per dags dato er 35 000 innbyggere i Oslo helt eller delvis arbeidsledige.

Foto: NTB

- Stengt ute fra eiendomsmarkedet:

En enslig sykepleier vil kun ha mulighet til å kjøpe 2,5 prosent av boligene i Oslo, ifølge den ifølge halvårlige sykepleierindeksen fra Eiendom Norge.

Dette kommer fram når indeksen for andre halvår 2020 presenteres onsdag, skriver Klassekampen.

– Det viser at boligprisene er for høye. Hele det sentrale Østlandet er på vei til å bli for dyrt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel spesialsykepleier med ti års ansiennitet – og dermed en lønn på nærmere 580.000 kroner – får finansiering til å kjøpe. Med i beregningen er også en egenkapital på 450.000 kroner og et lavt studielån.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt og har lave konjunktursvingninger.

Situasjonen har blitt verre siden første halvår i fjor, da sykepleierindeksen lå på 3,1.

Situasjonen er ganske annerledes utenom Oslo-området. Indeksen viser at en sykepleier kan kjøpe rundt en tredel av boligene i Trondheim, Bergen og Stavanger, skriver Klassekampen.

– I realiteten er svært mange vanlige folk stengt ute fra eiendomsmarkedet i Oslo, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

(NTB)

Foto: Lars Eivind Bones / Dagblade

Sp-kommuner vurderer å sette ned formuesskatten:

Fire kommuner med ordfører fra Senterpartiet har vurdert eller vurderer å sette ned formuesskatten, ifølge en kartlegging DN har gjort.

Dagens Næringsliv har sendt ut spørsmål til kommuner med ordførere fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Rundspørringen viser at flere kan følge Bø kommune i Vesterålen og redusere den kommunale delen av formuesskatten.

Blant dem er Lyngen i Troms og Finnmark, som skal utrede dette i løpet av 2021.

– Årsaken til å ville redusere formuesskatten er todelt. Det ene er at det er en gammeldags skatt som treffer dårlig, og det andre er at vi kan bruke skatten som et distriktspolitisk tiltak, sier ordfører Dan Håvard Johnsen (Sp) i Lyngen.

Andre Sp-styrte kommuner som allerede har utredet, utreder eller skal utrede en reduksjon, er Sande og Vestnes i Møre og Romsdal og Lom i Innlandet. Sistnevnte droppet planene etter motstand fra Arbeiderpartiet, skriver avisa.

(NTB)

Foto: NTB

Aker Horizons med milliardoppkjøp:

Akers fornybarsatsing Aker Horizons kjøper 75 prosent av fornybarselskapet Mainstream Renewable Power. Nå satser selskapet på børsnotering.

Oppkjøpet verdsetter Mainstream til 900 millioner euro, tilsvarende 9,3 milliarder kroner. Selskapet driver med fornybar energi innen vindkraft til land og til havs, i tillegg til solenergi, skriver Dagens Næringsliv.

Det er ventet at transaksjonen knyttet til Mainstream blir gjennomført i andre kvartal 2021. Den er avhengig av godkjennelse fra myndighetene, i tillegg til Mainstreams kreditorer.

Ifølge en børsmelding er det Aker Horizons ambisjon å utvikle selskaper med en kapasitet på 10 gigawatt og fjerne tilsvarende 25 millioner tonn CO2 per år innen 2025.

Nåværende styreleder Eddie O'Connor i Mainstream vil fortsette som styreleder i selskapet. Eksisterende aksjonærer vil også reinvestere og beholde en eierandel på 25 prosent.

Aker-eier Kjell Inge Røkke, konsernsjef i Aker og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen, og Aker Horizons-sjef Kristian Monsen Røkke går alle inn som styremedlemmer i Mainstream.

(NTB)

Administrerende direktør Kristian Monsen Røkke i Aker Horizons kjøper 75 prosent av fornybarselskapet Mainstream Renewable Power. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stortinget vil åpne for skjenking:

Stortinget overkjører regjeringen – vil åpne for skjenking på steder med lavt smittetrykk, skriver NTB.

Mandag opplyste statsminister Erna Solberg at det nasjonale skjenkeforbudet, som ble innført like over nyttår, blir forlenget.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet var ikke enige i sine råd til regjeringen. FHI mente det nasjonale skjenkeforbudet kunne oppheves, og at man kunne gå tilbake til de retningslinjene som gjaldt inntil 4. januar.

Helsedirektoratet på sin side mente det man måtte forlenge forbudet i to uker, grunnet den usiker smittesituasjonen.

Politianmeldt i Danmark:

SAS er politianmeldt i Danmark for å ikke ha overholdt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen påbud om å tilbakebetale penger for ubrukte flybilletter, skriver det danske direktoratet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i en pressemelding.

13. oktober påbød direktoratet 12 flyselskaper å sikre at passasjerer fikk refundert billetter de ikke fikk brukt, som følge av coronarestriksjonene i sommer.

I desember ble 10 av selskapene, deriblant Norwegian, anmeldt for å ikke ha overholdt direktoratets påbud.

De to siste selskapene, SAS og Lufthansa, leverte rapport til direktoratet 10. januar, og i kjølvannet av denne rapporteringen har SAS blitt anemldt. Direktoratet har kommet til at det ikke er grunnlag for å anmelde Lufthansa.

«Direktoratet har i den forbindelse lagt vekt på om man har lykkes i å tilbakebetale for ubrukte flybilletter i henhold til de frister som er beskrevet i direktoratets pålegg», heter det i pressemeldingen.

Direktoratet anfører likevel at flyeselskapene på tross av coronarestriksjonene har hatt fokus på å refundere kundene.

«Størstedelen av passasjerene har nå også fått pengene tilbake», skriver direktoratet.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Delte ut over 60 millioner første døgn:

I løpet av det første døgnet med ny kompensasjonsordning administrert av Brønnøysundregistrene, ble det tildelt over 60 millioner kroner til 290 virksomheter.

Mandag åpnet den nye kompensasjonsordningen for næringslivet. Den forrige kompensasjonsordningen ble forvaltet av Skatteetaten, men nå er den overtatt av Brønnøysundregistrene.

– Bedrifter som søker og har papirene i orden, vil raskt få innvilget tilskudd. De første virksomhetene har allerede fått penger på konto, sier direktør Lars Peder Brekk i en pressemelding.

Som forventet har serverings- og overnattingsbransjen fått størst andel av tildelingene det første døgnet. På andreplass av antall tildelinger finner vi virksomheter innen bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning.

Virksomheter i Oslo og Viken fikk flest tildelinger første døgn, etterfulgt av Agder og Vestland. Det kan i første omgang søkes tilskudd for perioden september – desember.

(NTB)

Norwegian-datterselskap i Irland avvikles:

Norwegians irske datterselskap Torskefjorden Leasing avvikles. Selskapet har fungert som operatør for 24 Boeing-fly.

Selskapet er det første av de konkursbeskyttede Norwegian-selskapene i Irland som avvikles, skriver E24. Fem øvrige irske datterselskap har samme beskyttelse.

Ifølge Irish Times ble Torskefjorden Leasing avviklet fredag kveld. Ingen kreditorer skal ha motsatt seg forslaget.

Nylig ble det kjent at Norwegian legger ned langdistanserutene for å satse på Norden og Europa. Datterselskapene i Italia, Frankrike, Storbritannia og USA slås konkurs, og 2.000 ansatte mister jobben.

(NTB)

Foto: Reuters /NTB Scanpix