Last ned Børsen-appen

Børsenstudio

Tharald Halvorsen

Johansen med nødrop: Mange bedrifter vil forsvinne:

- Mange av Oslos hjørnestensbedrifter står i fare for å forsvinne. Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus: Vi trenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot uteliv og reiseliv, og spesielt inn mot områdene med høyest ledighet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

- Det er ekstremt viktig at komposisjonsordninger treffer dem som er hardest rammet, og sikrer at arbeidsplasser og bedrifter som nå er svært konkursansatte, faktisk overlever, sier Johansen.

Han peker på den «tankevekkende» aksjonen som ble utført på Grünerløkka tidligere denne uka, der det ble hengt opp en rekke skilt og plakater for internasjonale aktører, som angivelig står klare for store oppkjøp.

Studioet fortsetter under annonsen

Turisthytta Glitterheim stenger: - Med tungt hjerte og tårer:

Turisthytta Glitterheim, som ligger i Jotunheimen, meddeler på sin Facebook-side at de lukker dørene for vinteren.

- Det er med tungt hjerte og tårer på kinnene at vi må meddele at vi har besluttet å holde Glitterheim stengt i vinter på grunn av dagens coronasituasjon. Vi har i det lengste håpet at situasjonen skulle roe seg til vintersesongen vår, men vi ser at å åpne en hytte med Glitterheims adresse og fasiliteter vil bli krevende slik situasjonen er nå.

Glitterheim eies og drives av DNT Oslo og Omegn og er den siste i en lang rekke DNT-hytter som holder stengt i påska.

Onsdag skrev NRK at DNT har sett seg nødt til å stenge flere av sine hytter som følge av vanskelig logistikk dersom det skulle oppstå smitte, eller andre hensyn rundt smittevern.

- Vi har nylig bestemt at vi skal holde enkelte betjente anlegg åpne, mens andre blir stengt. Hver hytte må kunne se for seg hvordan en eventuell beredskap skal kunne foregå, uttalte daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, til NRK.

- Vi tar dette svært alvorlig. Derfor har vi gjort en grundig vurdering ved hver hytte. På noen av dem har vi ikke konkludert enda.

Glitterheim i Jotunheimen stenger. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Norsk vinimportør dømt til to års fengsel:

En vinimportør fra Østlandet må sone to år i fengsel etter en knusende bedrageridom i Vestfold tingrett.

Det skriver Sandefjords Blad.

Ifølge avisa er vinimportøren dømt for brudd på ligningsloven, bokføringsloven og merverdiavgiftsloven. Han er også dømt for brudd på alkoholloven ved at han solgte vin med høyere alkoholprosent enn 4,75 volumprosent for i alt 6,9 millioner kroner til forskjellige personer og foretak, uten å ha nødvendig bevilling.

Ifølge avisa må vinimportøren betale over 10 millioner kroner til staten. Fem millioner kroner av mannens midler blir i tillegg inndratt. Mannen ble videre fradømt retten til selv å drive næringsvirksomhet på ubestemt tid.

Mannens advokat ønsker ikke å kommentere dommen, eller om den skal ankes, overfor Sandefjords Blad.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB

Varsler milliard-bud for Bank Norwegian - styret ber aksjonærene ha is i magen:

Styret i Norwegian Bank ber selskapets aksjeeiere avvente tilbudet fra svenske Nordax bank som byr 17,8 milliarder kroner alle aksjer i selskapet.

Nordax bank offentliggjorde budet på 95 kroner per aksje torsdag morgen og førte til en umiddelbar oppgang i kursen for eierskapet til Bank Norwegian, Norwegian Finans Holding. Ved 13-tiden hadde kursen svingt seg opp 21 prosent siden børshandelen startet og lå like under 99 kroner.

I en børsmelding torsdag skriver Norwegian Finans Holding at de ber eierne avstå fra å selge aksjene sine før styret har gitt sine anbefaling. Styret skriver videre at de vil opplyse om utviklingen fortløpende.

Bank Norwegian ble i sin tid ble startet av Norwegian, men flyselskapet solgte seg ut i august 2019 for 2,2 milliarder kroner. I dag er de største eierne av banken Nordic Capital Fund og finske Sampo Oyj og gjennom det heleide Jersey-registrerte selskapet Cidron Xingu Ltd, og Folketrygdfondet, samt en rekke mindre aksjonærer.

Flere av aksjeeierne stiller seg derimot avventende til tilbudet fra Nordax.

Investor Torstein Tvenge sier til E24 at han mener budet på aksjene burde ligget mellom 110 til 120 kroner. En annen eier, det belgiske hedgefondet Treetop, sier via sin forvalter Jacques Berghman til Finansavisen at budet burde ligget på minst 250 kroner.

Folketrygdfondet er mer avventende til tilbudet.

– Vi ser at budet er annonsert i dag morges. Vi vil nå sette oss inn i det og gjøre vår vurdering, sier aksjedirektør Nils Bastiansen i en uttalelse


(NTB)

Dom: Får ikke pengene igjen etter Olga-svindel:


En kvinne som ble utsatt for såkalt Olga-svindel, tapte rettssaken om tilbakeføring. Finansklagenemnda har i stor grad gitt svindelofrene medhold i slike saker.

Glåmdal tingrett legger i en dom derimot avgjørende ansvar på svindelofres ansvar for ikke å dele personlige opplysninger.

Ifølge Dagens Næringsliv er dommen den første av sin art i norsk rettshistorie. Kvinnen gikk rettens vei for å få tilbakeført 153.540 kroner, men måtte bære tapet selv.

Svindelen har fått navnet Olga fordi den retter seg mot eldre. Svindlerne ringer opp kundene, sier de er fra banken deres og forsøker å hente ut koder, passord og sensitive opplysninger.

Ifølge dommen oppga kvinnen personnummer, BankID-kode og passord ni ganger over telefon. Retten mente hun handlet forsettlig ved å oppgi informasjonen og at hun dermed brøt vilkårene i kundeavtalen.

- I nærværende sak har kvinnen derimot gitt disse opplysningene over telefon til en annen person, noe kunden aldri skal gjøre, selv om det faktisk hadde vært en bankansatt som hadde spurt om opplysningene, skriver Glåmdal tingrett.

Finansklagenemnda har ferdigbehandlet 12 Olga-saker. Klager fikk medhold under dissens i 11 av disse sakene. Den siste klagen ble avvist på grunn av uklare fakta, opplyser nemnda til NTB.

Kvinnen som tapte saken i Glåmdal tingrett om tilbakebetaling av svindelbeløpet, fikk tidligere medhold under dissens i Finansklagenemnda

(NTB/Dagbladet).

En eldre kvinne ble lurt til å oppgi personnummer, BankID-kode og passord til svindlere. Glåmdal tingrett gir ikke kvinnen rett til å få pengene igjen.Foto: Berit Roald, NTB.
Disse damene er ekstra svindelutsatt

Disse damene er ekstra svindelutsatt

dinside.dagbladet

Nedgang i sykefravær:

Sykefraværet gikk ned 2,5 prosent i fjerde kvartal. Det skriver Nav i en pressemelding torsdag morgen. Sykefraværet var på 6,1 prosent i perioden.

– Det sesongjusterte legemeldte fraværet er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, men hvis vi sammenligner hele 2020 med 2019, er det er fortsatt høyere enn før koronapandemien. Det egenmeldte sykefraværet økte kraftig i tredje kvartal, men er nå tilbake til det som er normalen, skriver Nav-direktør Hans Christian Holte i pressemeldinga.

Nav skriver at sykefraværet har økt betraktelig i flere bransjer, blant annet
i gruve- og bergverk (+ 11 prosent) undervisningssektoren (+ 7,5 prosent) og helse og sosialtjenester (+ 7,2 prosent). Bakgrunnen er sykdommer i luftveiene, skriver Nav, og kobler dette til coronapandemien.

- Pandemien har medført et økt press på helsevesenet, og det har vært en økning også i psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser for ansatte i denne næringen, skriver Holte.

Nav. Illustrasjonsfoto: Ørn. E. Borgen / NTB

Norwegian fortsetter å lide under pandemien:

I februar fløy 61.374 personer med flyselskapet Norwegian. Det er 97 prosent færre enn samme måned i fjor.

Norwegian hadde i snitt åtte fly i drift i februar, hovedsakelig på norske innenriksruter, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Smittesituasjonen og reiserestriksjoner i Europa fortsetter å påvirke driften vår negativt i februar. Samtidig ser vi at vaksineutrullingen i mange markeder gir økt optimisme og reiselyst, noe som gjenspeiler seg i positive tendenser i bookingene våre, sier konsernsjef Jacob Schram.

Den totale kapasiteten var ned 98 prosent, mens passasjertrafikken var ned 99 prosent. Fyllingsgraden lå på 38,1 prosent, noe som er en nedgang på 44 prosentpoeng.

(©NTB)

Foto: NTB

Rekordunderskudd i Lufthansa:

Det tyske flyselskapet Lufthansa fikk et underskudd på 68,7 milliarder kroner i fjor, til tross for nærmere 100 milliarder kroner i krisehjelp fra myndighetene.

Lufthansa la torsdag fram årsresultatet for koronaåret 2020, da de i likhet med alle andre flyselskap måtte sette en stor del av sin flypark på bakken.

36,4 millioner passasjerer fløy med Lufthansa i fjor, og det var 75 prosent færre enn året før.

Framtidsutsiktene er heller ikke lyse, medgir Lufthansa, som spår at de først rundt 2025 vil komme opp på 90 prosent av den trafikken selskapet hadde i 2019.

(©NTB)

Lufthansa måtte sette en stor del av sine fly på bakken i koronaårets 2020. Foto: Morten Holm / NTB

Forbruksgjelda falt med 1,5 milliarder kroner:

Nordmenns samlede forbruksgjeld er nå på 153,8 milliarder kroner etter et fall på 1,5 milliarder i februar.

– Det er det laveste vi har registrert siden vi begynte å måle tall, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret til Finansavisen.

Siden det første koronatilfellet ble oppdaget i Norge for ett år siden, er nordmenns forbruksgjeld redusert med hele 20 milliarder kroner.

Årrestad tror innføringen av gjeldsregistrene og strengere krav til bankenes utlånspraksis har betydd en del. Men koronasituasjonen er også en viktig forklaring.

– Det er åpenbart at den vedvarende koronasituasjonen med lavere forbruk, usikkerhet og økonomiske utfordringer for mange, medfører redusert pengebruk og fortsatt nedgang i forbruksgjelden, sier Årrestad.

Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til NTB at tallene er veldig gledelige.

– Etter over 20 år med økende forbruksgjeld ser vi nå en reduksjon. Regjeringen har fått på plass nye lånerestriksjoner og gjeldsregistre som gjør at banker kan sjekke hvor mye forbruksgjeld personer har før man innvilger ny kreditt. Dette ser ut til å ha hatt god effekt og det er jeg glad for.


Han opplyser at regjeringen nå jobber med å ruste opp gjeldsordningsloven og målet er at det skal gå raskere å komme i gang med gjeldsordning.

(NTB)

Foto: Jeanette L. Bækkevold / NTB Tema

Søker om enda en konkursbekyttelse:

Norwegians datterselskap Norwegian Air Resources Shared Service Center AS (NAR SSC) har i dag søkt Asker og Bærum tingrett om å åpne rekonstruksjonsforhandlinger, også kalt konkursbeskyttelse, skriver selskapet selv i en pressemelding.

– Vi gjør alt vi kan for å komme gjennom rekonstruksjonsforhandlingene og å sikre så mange arbeidsplasser som mulig. Målet vårt er å holde selskapene som nå er under rekonstruksjon i normal drift mens vi jobber med å tilpasse flåtestørrelsen til fremtidig drift og å komme ut av krisen som et finansielt sterkt, konkurransedyktig flyselskap, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

NAR SSC har 574 administrativt ansatte, hovedsakelig i Norge og Spania, men også i Danmark, Sverige, Finland, Irland og Italia.

Den rettslige prosessen påvirker ikke de ansatte på noen måte.

Søknaden om konkursbeskyttelse for NAR SSC kommer i tillegg til den tilsvarende prosessen i morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Største fall siden finanskrisa:

Norges offentlige finanser gikk i 2020 med underskudd. Det er første gang det har skjedd siden 1993.

Bruttonasjonalinntekten falt 3 prosent i 2020, tilsvarende en nedgang på 111 milliarder målt i løpende priser.

Staten skjermet privat sektor for mye av inntektsnedgangen. Skatter og andre inntekter til staten gikk kraftig ned, mens stønadsutbetalingene økte i 2020, viser nye tall Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Offentlige finanser fikk et underskudd i 2020, for første gang siden 1993. Staten har båret mye av nedgangen i nasjonalinntekten, og skjermet privat sektor, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet, Pål Sletten i SSB.

Nasjonalinntekten er summen av BNP og rente- og stønadsbalansen overfor utlandet.

Husholdningenes disponible inntekter vokste med 3,2 prosent i fjor, tilsvarende 1.577 milliarder kroner. Den største bidragsyteren til disponibel inntekt i 2020 var pensjoner og stønader fra det offentlige.

Økte inntekter og begrenset mulighet til å bruke pengene ga en historisk høy sparerate på 15,4 prosent. Husholdningenes sparing anslås til 257 milliarder kroner, som er en dobling fra 2019.

Disponibel realinntekt falt med 7,4 prosent i 2020. Det er den største nedgangen siden finanskriseåret 2009. Målt per innbygger var nedgangen på 39 500 kroner i 2020.

− Utviklingen i disponibel realinntekt per innbygger har vært nokså ujevn helt siden finanskrisen i 2009. I fjor falt den helt ned til samme nivå som tidlig på 2000-tallet, sier Sletten.

NTB/redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet